Kolejne sygnały przegrzania koniunktury w polskim przetwórstwie

Silne przegrzanie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w czerwcu do 59,4 pkt. wobec 57,2 pkt. w maju, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (57,0 pkt.) i naszej prognozy (56,0 pkt.). Indeks PMI pobił tym samym rekord sprzed miesiąca wyznaczając nowy najwyższy poziom w historii. Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów wszystkich jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zapasów, czasu dostaw i zatrudnienia). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost składowych dla nowych zamówień (najwyższy poziom od lutego 2014 r.) oraz bieżącej produkcji (najwyższy poziom od stycznia 2017 r.) Jednocześnie doszło do dalszego wydłużenia czasu dostaw (nowy rekord) i wzrostu zaległości produkcyjnych (nowy rekord), co znalazło odzwierciedlenie zarówno w wyższych cenach półproduktów i materiałów wykorzystywanych w produkcji (nowy rekord), jak również cenach otrzymywanych przez producentów (nowy rekord). Taka struktura danych wskazuje na silne przegrzanie koniunktury w polskim przetwórstwie.

Czy bariery podażowe w światowym przetwórstwie zaczynają słabnąć?

Zarówno opublikowany w ubiegłym tygodniu wstępny indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa (por. MAKROmapa z 28.06.2021) jak i dzisiejszy indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa wskazały na spadek indeksów dla zaległości produkcyjnych oraz cen półproduktów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, a także towarzyszące im mniejsze niż przed miesiącem wydłużenie czasu dostaw. Może to sugerować, że bariery podażowe zaczynają powoli słabnąć, choć pozostają one nadal bardzo wysokie, ograniczając skalę ożywienia w światowym przetwórstwie. Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą większą dostępność materiałów i odblokowywanie globalnych łańcuchów dostaw, co będzie sprzyjać dalszemu ożywieniu w polskim przetwórstwie (pro. MAKROpuls z 01.06.2021).

Ryzyko w górę dla naszej prognozy PKB w II kw.

Średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyła się w II kw. do 56,8 pkt. wobec 53,2 pkt. w I kw. Tym samym dzisiejsze dane wskazują na ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększył się w II kw. o 11,2% r/r wobec spadku o 0,9% w I kw.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury dla polskiego przetwórstwa są lekko pozytywne dla złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia