Nieznaczna poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,6 pkt.) zgodnych z naszą prognozą. Tym samym indeks trzeci miesiąc z rzędu kształtuje się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Nieznaczny wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowych dla produkcji i czasu dostaw. Warto zwrócić uwagę, że niższy wkład składowej dla czasu dostaw oznacza skrócenie czasu dostaw, co w obecnych warunkach wskazuje najprawdopodobniej na dalszą odbudowę zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

Pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia

W strukturze wrześniowego PMI na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od 20 miesięcy. Sygnalizuje to, że związana z przebiegiem pandemii COVID-19 niepewność dotycząca perspektyw popytu nie stanowi znaczącej bariery dla wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany we wrześniu silny wzrost indeksu oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy do poziomu najwyższego od maja 2019 r. Oznacza to, że mimo wypłaszczenia bieżącej produkcji w przemyśle w sierpniu (por. MAKROpuls z 18.09.2020) i sygnalizowanego w dzisiejszych danych PMI nieznacznego wzrostu bieżącej produkcji w przetwórstwie we wrześniu, w dłuższej perspektywie przedsiębiorstwa oczekują dalszego i znaczącego wzrostu aktywności.

Odbudowa światowego handlu głównym źródłem ożywienia w polskim przetwórstwie

Deklarowany przez ankietowane firmy optymizm dotyczący przyszłej produkcji jest zgodny z oczekiwanym przez nas profilem ożywienia, którego kształt będzie przypominał logo firmy „Nike” (por. MAKROmapa z 6.07.2020). Głównym źródłem ożywienia aktywności w przetwórstwie w najbliższych miesiącach pozostanie stopniowa odbudowa handlu światowego i związany z nią stopniowy wzrost polskiego eksportu. Opublikowane w ubiegłym tygodniu indeksy koniunktury PMI dla przetwórstwa w strefie euro i Niemczech są zgodne z przedstawionym wyżej scenariuszem (por. MAKROmapa z 28.09.2020).

Dzisiejsze dane o PMI są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku