Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI wzrosła w grudniu do 3,4% r/r wobec 2,6% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i znacząco powyżej konsensusu rynkowego (2,9%) i naszej prognozy (3,0%).

Inflacja bazowa najwyższa od kwietnia 2002 r.

Głównym źródłem silnego wzrostu inflacji w grudniu była wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się do 3,2% r/r wobec 2,6% w listopadzie, podnosząc inflację ogółem o 0,4 pkt. proc. Warto odnotować, że inflacja bazowa osiągnęła tym samym najwyższy poziom od kwietnia 2002 r. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach: „inne wydatki na towary i usługi” – prawdopodobnie efekt podwyżek cen ubezpieczeń OC, „transport” (bez paliw) – efekt wyższych cen usług transportowych (wzrost o 29,4% m/m – głównie za sprawą podwyżek cen biletów kolejowych i komunikacji miejskiej), „odzież i obuwie”, „łączność”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” oraz „restauracje i hotele”. Struktura wzrostu inflacji bazowej w ostatnich miesiącach wskazuje na narastającą presję kosztową w polskiej gospodarce, co widoczne jest szczególnie w rosnących cenach usług. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost dynamiki cen usług do 6,1% r/r w grudniu wobec 5,3% w listopadzie, co jest jej najwyższym poziomem przynajmniej od 2010 r.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen paliw (0,0% r/r w grudniu wobec -5,4% w listopadzie) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (6,9% wobec 6,5%), podczas gdy dynamika cen nośników energii nie zmieniła się w grudniu w porównaniu do listopada i wyniosła -1,8%. Silne zwiększenie dynamiki cen paliw wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku oraz wzrostu cen paliw w ujęciu miesięcznym związanego z wyższymi światowymi cenami ropy naftowej. Z kolei za wzrost inflacji w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” w znacznym stopniu odpowiadała wyższa dynamika cen mięsa, będąca przede wszystkim efektem gwałtownego wzrostu cen wieprzowiny (23,6% r/r w grudniu wobec 16,1% w listopadzie) wraz z pogłębiającym się deficytem tego gatunku mięsa w Chinach (por. AGROmapa z 09.12.2019). Warto przy tym odnotować, że wyraźny spadek dynamiki cen odnotowano w przypadku cen warzyw (12,3% r/r wobec 16,0%) będących jednym z głównych źródeł wyższego tempa wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach, gdzie coraz silniej widoczne są efekty wysokiej bazy sprzed roku.

Szczyt górki inflacyjnej dopiero przed nami

W I kw. spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji ogółem do 4,2% r/r co będzie w znacznej mierze efektem podwyżek cen prądu oraz proinflacyjnego wpływu silnego wzrostu płacy minimalnej z początkiem br. W kolejnych kwartałach inflacja będzie się stopniowo obniżać z uwagi na efekty wysokiej bazy i wygasające szoki podbijające ceny żywności, a tym samym średniorocznie w całym 2020 r. wyniesie ona 2,9% wobec 2,3% w 2019 r.

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS finalne dane o inflacji są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku