Dane o produkcji wskazują na przyspieszenie wzrostu eksportu

Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 5,4% r/r wobec wzrostu o 1,0% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy (-0,5%) i konsensusu rynkowego (3,3%). Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem i listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba ta była o 1 mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy w listopadzie była ona o 1 większa niż w 2019 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 1,2% m/m.

Branże eksportowe nadal napędzają wzrost produkcji

W listopadzie, podobnie jak w ostatnich miesiącach, głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej był zwiększenie aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Relatywnie wysoką roczną dynamikę produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach „urządzenia elektryczne” (24,5% r/r w listopadzie wobec 17,4% w październiku), „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (14,5% r/r wobec 1,4%), „meble” (6,3% wobec 5,5%), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (15,5% wobec 8,2%), „wyroby tekstylne” (20,4% wobec 7,1%) oraz „wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych” (12,0% wobec 4,4%). Szacujemy, że w działach, w których udział eksportu w sprzedaży przekracza 50%, produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 12,5% r/r (najszybszy wzrost od listopada 2017 r.) wobec wzrostu o 6,7% i 0,6% odpowiednio w branżach związanych z budownictwem i pozostałych branżach. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez listopadowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec. Wsparciem dla tej oceny są dane PMI o koniunkturze, które wskazywały na kontynuację wyraźnego wzrostu zamówień eksportowych w wymienionych gospodarkach w listopadzie. Opublikowane w środę grudniowe dane PMI dla strefy euro sygnalizują, że wyraźny wzrost polskiego eksportu i produkcji przemysłowej utrzymają się w grudniu br.

Wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy eksportu i PKB w IV kw.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej wskazują, że aktywność w przemyśle w listopadzie charakteryzowała się wysoką odpornością na wprowadzone w październiku i rozszerzone w listopadzie obostrzenia w związku z nasilającą się pandemią COVID-19. W efekcie, dane o produkcji w listopadzie okazały się wyraźnie lepsze niż sugerowały poprzedzające je dane o GUS koniunkturze. Opublikowane dziś dane o listopadowej produkcji sygnalizują – podobnie jak wczorajsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw – wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy eksportu i PKB w IV kw. br. (odpowiednio 0,5% r/r i -4,2% r/r). Podjęte wczoraj przez rząd decyzje dotyczące nowych obostrzeń w dn. 28.12.2020 – 17.01.2021 (zamknięcie sklepów w galeriach handlowych, stoków narciarskich oraz silne ograniczenie działalności hoteli), a także ograniczenie przemieszczania się w Sylwestra i Nowy Rok są neutralne dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. br. i I kw. 2021 r. (-1,0% r/r). Nasz scenariusz makroekonomiczny na 2021 r. zakładał „pełzający lockdown” w I kw. 2021 r. mimo rozpoczęcia szczepień przeciw COVID-19 (por. MAKROmapa z 7.12.2020).

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w listopadzie są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia