Budownictwo (względnie) odporne na COVID-19

Budownictwo (względnie) odporne na COVID-19

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w marcu o 3,7% r/r wobec wzrostu o 5,6% w lutym, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (0,8%) i poniżej naszej prognozy (6,3%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w marcu o 3,6% m/m.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, epidemia COIVID i restrykcje nakładane przez rząd miały mniejszy negatywny wpływ na aktywność w budownictwie, niż w przypadku innych sektorów gospodarki. Z uwagi na charakter działalności, epidemia nie wymusiła istotnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu firm. Ponadto w marcu do zwiększenia produkcji budowlano-montażowej przyczyniła się dobra pogoda. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsetek firm wskazujących warunki atmosferyczne jako barierę działalności w marcu był bardzo niski.

Budownictwo też w końcu ucierpi

Pomimo niewielkiej skali spowolnienia produkcji budowlano-montażowej w marcu oczekujemy, że sytuacja w budownictwie znacząco pogorszy się w horyzoncie kilku miesięcy. Wsparcie dla takiej oceny perspektyw stanowią kwietniowe wyniki badań koniunktury w budownictwie wg GUS. Sygnalizują one znacząco silniejszy spadek wskaźników dotyczących oczekiwań niż w przypadku oceny bieżącej sytuacji. Uważamy, że w warunkach trwającej epidemii firmy będą niechętnie rozpoczynać nowe projekty inwestycyjne, jednak budowa istniejących obiektów zostanie ukończona. Jednocześnie oczekujemy, wyraźnego zmniejszenia nakładów brutto na środki trwałe jednostek samorządu terytorialnego, które będą szukały oszczędności w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19. Uważamy, że w najbliższych kwartałach obniżą się również inwestycje gospodarstw domowych (zakupy mieszkań zarówno w celach inwestycyjnych, jak i w celu zaspokojenia własnych potrzeb). Powyższe czynniki będą oddziaływały w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 14.04.2020). Produkcja budowlano-montażowa będzie stabilizowana przez inwestycje publiczne finansowane na szczeblu centralnym, co będzie czynnikiem różnicującym aktywność w budownictwie na tle innych sektorów.

Marcowe dane o produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (0,1% r/r) i całym 2020 r. (-3,8%).

Dzisiejsze dane dotyczące są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia