Efekty statystyczne podbiły dynamikę produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu do 9,2% r/r wobec 5,6% w marcu, co było nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (9,1%) i naszej prognozy (9,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 0,1% m/m. Główną przyczyną zwiększenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem).

Polski przemysł nadal odporny na spowolnienie

Struktura wzrostu produkcji przemysłowej wskazuje na utrzymującą się wysoką odporność polskiego przemysłu na spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Wsparcie dla takiej oceny stanowią odnotowane w kwietniu wysokie dynamiki produkcji w polskim przemyśle w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "urządzenia elektryczne” (26,6% r/r) oraz "pozostały sprzęt transportowy” (22,3% r/r). W naszej ocenie głównymi przyczynami odporności produkcji przemysłowej w Polsce na silne pogorszenie koniunktury zagranicą są bufor w postaci zaległości produkcyjnych, zachodzące w ostatnich latach strukturalne zmiany polegające na wzroście udziału importu z Polski w niemieckim imporcie, związane z wysoką konkurencyjnością polskiego przemysłu oraz zwiększenie produkcji kierowanej na rynek krajowy (por. MAKROmapa z 06.05.2019). Ponadto, wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce w kwietniu była utrzymująca się wysoka aktywność branż zajmujących się dostarczaniem surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych: "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (10,6% r/r), "wyroby z metali” (9,6%) oraz "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (9,2% r/r). Jest to związane z trwającym ożywieniem w polskim budownictwie.

Wzrost PKB nieznacznie spowolni w II kw.

Dzisiejsze dane o kwietniowej produkcji nie zmieniają naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (4,5% r/r wobec 4,6% w I kw.). Są one również neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku