Efekty statystyczne obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 6,0% r/r wobec wzrostu o 7,4% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (6,3%) i konsensusu rynkowego (6,5%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w sierpniu do 4,4% r/r wobec 5,7% w lipcu.

Efekty statystyczne obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej

Obniżenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej pomiędzy lipcem a sierpniem wynikało z oddziaływania efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży detalicznej były także efekty wysokiej bazy sprzed roku w kategoriach „żywność” oraz „meble, rtv, agd”. Na uwagę zasługuje także silny spadek realnej dynamiki sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (3,0% r/r w sierpniu wobec 7,3% w lipcu). Był on wcześniej sygnalizowany przez dane ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), zgodnie z którymi rejestracja nowych samochodów w Polsce zmniejszyła się w sierpniu o 15,2% r/r. W kolejnych miesiącach w kierunku wzrostu sprzedaży będą oddziaływały zakupy samochodów ze strony osób, które będą chciały zdążyć przed możliwą podwyżką ich cen od przyszłego roku związaną z wprowadzeniem wyższych norm emisji spalin od stycznia 2020 r.

Dobre nastroje konsumentów wsparciem dla sprzedaży detalicznej

W sierpniu odnotowano spadek 6-miesiecznej średniej kroczącej dla rocznej realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach „meble, rtv, agd” oraz „sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach”, będących barometrami siły popytu konsumpcyjnego. Uważamy, że spadek ten jest przejściowy i tempo wzrostu sprzedaży w tych kategoriach w kolejnych miesiącach ustabilizuje się na wysokim poziomie wspierane przez transfery społeczne (w szczególności rozszerzony program 500+). Wsparcie dla takiej oceny stanowią utrzymujące się bardzo dobre nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej oraz wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów osiągnęły we wrześniu poziomy najwyższe w historii (por. MAKROpuls z 18.09.2019).

Wzrost konsumpcji przyspieszy w III kw.

Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej nie zmieniają naszej prognozy zakładającej przyspieszenie wzrostu konsumpcji w III kw. (4,6% r/r wobec 4,4% w II kw.). Jednocześnie są one neutralne dla złotego i cen polskiego długu.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia