"Wszystko jest dobrze"

Komunikat RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada stwierdziła również, że "bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”, a "zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Prezes NBP: "wszystko jest dobrze”

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jednym z głównych tematów poruszonych na konferencji była zaskakująco niska dynamika inwestycji w II kw. (por. MAKROpuls z 31.08.2018). W ocenie prezesa NBP A. Glapińskiego poziom inwestycji nie budzi niepokoju, choć jego zdaniem mamy obecnie do czynienia z podwyższoną niepewnością dotyczącą pomiaru inwestycji przedsiębiorstw. Zasygnalizował on, że stosowana obecnie sprawozdawczość może zaniżać poziom inwestycji i problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku leasingu. Oceniając sytuację gospodarczą w Polsce prezes NBP stwierdził, że "wszystko jest dobrze” i – choć szczyt cyklu wzrostowego jest już najprawdopodobniej za nami – oczekiwane w najbliższych kwartałach spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie łagodne. Z kolei obecny na konferencji członek RPP J. Żyżyński ocenił, że "tempo inwestycji jest niskie, ale inwestycje są przyzwoite”.
Wypowiedzi prezesa NBP nie przyniosły nowych informacji dotyczących spodziewanego horyzontu stabilnych stóp procentowych. A. Glapiński podtrzymał ocenę, zgodnie z którą "z bardzo dużym prawdopodobieństwem” stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r., a ich stabilizacja w 2020 r. jest "prawdopodobna”.

Pierwsza podwyżka stóp w marcu 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na pierwszą podwyżkę stóp w I kw. 2020 r. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia