Wrześniowa inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się we wrześniu do 1,9% r/r wobec 2,0% w sierpniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,8%) i naszej prognozy (1,7%).

Susza ograniczyła spadek inflacji

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia inflacji (o prawie 0,2 pkt. proc.) była niższa dynamika cen paliw, która obniżyła się we wrześniu do 12,0% r/r wobec 15,3% w sierpniu, co wynikało w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku (we wrześniu ub. r. ceny paliw wzrosły o 3,5% m/m podczas gdy we wrześniu br. zwiększyły się o 0,5% m/m). Spadek inflacji ograniczany był przez wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,3% r/r we wrześniu wobec 2,1% w sierpniu). Warto zauważyć, że tempo wzrostu cen w tej kategorii przyspieszyło po raz pierwszy od kwietnia br. Wynikało to przede wszystkim z silnego wzrostu cen warzyw (10,2% r/r we wrześniu wobec 8,6% w sierpniu) oraz pieczywa (5,9% wobec 4,6%) spowodowanego w znacznym stopniu tegoroczną suszą. Do wzrostu cen w tej kategorii przyczyniły się także wyższe ceny mięsa (1,2% wobec 0,7%), głównie ze względu na drożejący drób. Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 0,9% r/r. Na jej stabilizację złożyły się spadek dynamiki cen w kategoriach "łączność” i "użytkowanie mieszkania” (bez nośników energii) oraz jej wzrost w kategoriach "inne wydatki na towary i usługi”, "zdrowe”, "odzież i obuwie”, "wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego”, "restauracje i hotele” oraz "rekreacja i kultura”. Szeroki zakres wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny wzrost inflacji bazowej. Wzrost ten będzie związany z umiarkowaną presją kosztową będącą skutkiem rosnących kosztów pracy oraz energii (por. MAKROmapa 15.10.2018).

Spadek inflacji będzie wolniejszy

Opublikowane dziś dane, wskazujące na silniejszy od naszych oczekiwań wpływ suszy na dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, w połączeniu z rosnącymi cenami energii stanowią istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą w 2018 r. inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. obniży się ona do 1,5%. Nasz zrewidowany scenariusz inflacji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku