Kolejne dobre dane o sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu w cenach bieżących o 10,3% r/r wobec wzrostu o 7,6% r/r w maju, co było znacząco powyżej konsensusu rynkowego (7,9%) i naszej prognozy (8,2%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w czerwcu do 8,2% r/r wobec 6,1% w maju.

Rekordowe zakupy samochodów i mundial podbiły dynamikę sprzedaży

Do zwiększenia realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w największym stopniu przyczynił się wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (9,8% r/r w czerwcu wobec 3,3% w maju). Czerwiec jest miesiącem, w którym zwykle następuje wzrost sprzedaży samochodów w ujęciu miesięcznym. W tym roku wzrost ten wyniósł 11,6% i był, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat, najsilniejszy od 2003 r., a więc od kiedy dostępne są miesięczne dane o sprzedaży detalicznej w tej kategorii. Do przyspieszenia wzrostu sprzedaży przyczyniło się również zwiększenie jej rocznej dynamiki w kategorii "meble, RTV, AGD” (z 6,0% r/r w maju do 14,4%), które w naszej ocenie było w znacznym stopniu spowodowane przejściowym wzrostem popytu na sprzęt RTV w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów oraz mebli, RTV i AGD, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w czerwcu w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne.

Coraz mniejsza przestrzeń dla poprawy koniunktury konsumenckiej

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach nastąpi łagodne spowolnienie wzrostu sprzedaży w cenach stałych w związku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia następującym w warunkach ograniczonej presji płacowej (por. MAKROmapa z 21.05.2018). Wsparciem dla naszego scenariusza są opublikowane przedwczoraj przez GUS wyniki lipcowego badania koniunktury konsumenckiej. Wskazują one na coraz wolniejszy roczny wzrost Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WWUK), który w lipcu wyniósł 1,1 pkt. r/r wobec 2,2 pkt. w czerwcu, co jest jego najmniejszym rocznym wzrostem od czerwca 2013 r. Biorąc pod uwagę spodziewane tendencje na rynku pracy dalsza znacząca poprawa (i tak bardzo dobrych) nastrojów konsumenckich w najbliższych miesiącach jest naszym zdaniem mało prawdopodobna.

Ryzyko w górę dla naszej prognozy spożycia prywatnego w II poł. 2018 r.

Szacujemy, że w II kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,1% r/r wobec 8,1% w I kw. Jest to zgodne z naszym scenariuszem spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w II kw. do 4,5% r/r wobec 4,8% w I kw. W II poł. 2018 r. oczekujemy łagodnego obniżenia dynamiki spożycia prywatnego w związku z przywołanymi wyżej tendencjami na rynku pracy. Wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu wskazują jednak, że wzrost popytu konsumpcyjnego w II poł. 2018 r. może być szybszy niż oczekiwaliśmy. Ponadto, opublikowane w II kw. dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej wskazują na ryzyko w górę dla naszych prognoz dynamiki eksportu i inwestycji w II kw. i w II poł. br. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2018-2019, uwzględniający aktualne prognozy sytuacji w otoczeniu gospodarczym Polski, opublikujemy w MAKROmapie w dn. 30.07.2018.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o czerwcowej sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku