Nieznaczne spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w cenach bieżących o 7,9% r/r w lutym wobec wzrostu o 8,2% r/r w styczniu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (7,8%) i poniżej konsensusu rynkowego (8,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych nie zmieniła się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosła 7,7% r/r.

Mieszany wpływ mrozów na sprzedaż detaliczną

W kierunku zwiększenia dynamiki realnej sprzedaży detalicznej oddziaływała przede wszystkim wyższa sprzedaż w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (8,8% r/r w lutym wobec 1,3% w styczniu). Wzrost sprzedaży w tej kategorii mogą wyjaśniać niekorzystne, w porównaniu do ub. r., warunki meteorologiczne w lutym (silne mrozy), które zwiększały popyt gospodarstw domowych na opał. Niesprzyjająca pogoda najprawdopodobniej niekorzystnie wpłynęła natomiast na zakupy samochodów – dynamika sprzedaży detalicznej w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” obniżyła się w lutym do 6,9% r/r wobec 17,9% w styczniu. Pozytywny wpływ na tempo wzrostu sprzedaży detalicznej miał również powrót (po "słabszym” styczniu: spadek o 0,1% r/r) dynamiki w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” do poziomu (2,6% r/r w lutym) zgodnego z trendem obserwowanym pod koniec 2017 r. Pozostałe segmenty sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na zmianę tempa wzrostu sprzedaży.

Dobre perspektywy dla sprzedaży detalicznej i konsumpcji

Opublikowane dziś badania koniunktury konsumenckiej wskazują na nieznaczne pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK) obniżył się w marcu do najniższego poziomu od grudnia ub. r. Należy jednak zwrócić uwagę, że jego wartość jest nadal znacząco wyższa w ujęciu r/r. Wskazuje to na dobre perspektywy dla wzrostu sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że wprowadzony od marca br. zakaz handlu w niektóre niedziele będzie miał ograniczony negatywny wpływ na sprzedaż detaliczną. Uważamy, że konsumenci będą kompensowali niedzielny zakaz większymi zakupami w soboty lub korzystając ze sprzedaży internetowej.

W okresie styczeń-luty br. przeciętna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 7,7% r/r wobec wzrostu o 7,0% w IV kw. ub. r., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r.

Dane o sprzedaży detalicznej neutralne dla kursu złotego i rynku długu

Dzisiejsza publikacja lutowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku