Finalne dane o inflacji wyższe od wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w grudniu zmniejszyła się do 2,1% r/r wobec 2,5% w listopadzie, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i powyżej wstępnego szacunku GUS równego konsensusowi rynkowemu (2,0%).

Niższa dynamika cen paliw główną przyczyną spadku inflacji

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji (o 0,3 pp.) była niższa dynamika cen paliw (-1,3% r/r w grudniu wobec 4,7% w listopadzie) związana z efektami wysokiej bazy z 2016 r. (w grudniu 2016 r. ceny paliw wzrosły o 5,3% m/m). Do zmniejszenia inflacji w grudniu (o 0,1 pp.) przyczyniło się również niższe tempo wzrostu cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (5,4% r/r w grudniu wobec 6,0% w listopadzie). Uważamy, że obniżenie rocznego tempa wzrostu cen odnotowano m.in. w kategoriach "mięso", "oleje i tłuszcze", "owoce", "warzywa" oraz "cukier".

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa w grudniu nie zmieniła się w porównaniu do listopada i wyniosła 0,9% r/r. Nieznaczny spadek dynamiki cen w kategoriach "odzież i obuwie” (-4,8% r/r w grudniu wobec -4,6% w listopadzie), "zdrowie” (1,8% r/r wobec 1,9%) został skompensowany przez jej wzrost w kategorii "restauracje i hotele” (2,8% r/r wobec 2,7%). Stabilizacja inflacji bazowej świadczy naszym zdaniem o utrzymującym się braku presji inflacyjnej w gospodarce.

Ceny będą rosnąć coraz wolniej

W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Dzisiejsze finalne dane o grudniowej inflacji są lekko pozytywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku