Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 53,4 pkt. w październiku wobec 53,7 pkt. we wrześniu, a tym samym ukształtował się on nieznacznie poniżej naszej prognozy (53,5 pkt.) oraz oczekiwań rynkowych (54,0 pkt.).

W strukturze październikowego PMI na szczególną uwagę zasługuje szybki wzrost zamówień ogółem w polskim przetwórstwie. Składowa dla nowych zamówień nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem (31-miesięczne maksimum). Podobnie jak we wrześniu zamówienia ogółem rosły szybciej niż zamówienia eksportowe, co sygnalizuje utrzymujący się szybki wzrost popytu krajowego. Silniejszy krajowy popyt na towary wytwarzane przez sektor przetwórczy jest w naszej ocenie związany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (efekt przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych i wzrostu inwestycji mieszkaniowych) na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 18.10.2017). Wsparciem dla takiej oceny są dane o strukturze produkcji budowlano-montażowej. Wskazują one, że w III kw. wzrost produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w większości działów (m. in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, kolej, drogi, przesył mediów).

Wzrost nowych zamówień eksportowych w październiku nieznacznie spowolnił mimo utrzymujących się dobrych nastrojów w przetwórstwie w Niemczech i strefie euro (por. MAKROmapa z 30.10.2017). Wolniejszy napływ nowych zamówień eksportowych przyczynił się do lekkiego wyhamowania wzrostu produkcji (składowa dla bieżącej produkcji zmniejszyła się z 54,1 pkt. do 53,4 pkt.).

Zgodnie z badaniami koniunktury GUS, w IV kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportujących trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników ponownie wzrósł i był najwyższy w historii badań. Wyniki październikowej ankiety PMI są zgodne z ocenami GUS. Wprawdzie składowa dla zatrudnienia wzrosła z 50,0 pkt. do 51,8 pkt. (najszybszy wzrost zatrudnienia od maja 2017 r.), jednak ankietowane firmy sygnalizowały wzrost zaległości produkcyjnych trzeci miesiąc z rzędu.

W październiku odnotowano trzeci z rzędu spadek składowej dla zapasów wyrobów gotowych, która w październiku ukształtowała się na poziomie najniższym od czerwca 2013 r. Wskazuje to, że utrzymujący się szybki wzrost popytu w przetwórstwie przy braku możliwości szybkiego zwiększenia zatrudnienia wymusza na przedsiębiorstwach realizację części zamówień poprzez bezpośrednią sprzedaż z magazynów. Choć w najbliższych miesiącach część firm zdecyduje się na zwiększenie mocy wytwórczych i realizację inwestycji umożliwiających zmianę techniki produkcji w kierunku mniej pracochłonnej, możliwości substytucji pracy kapitałem są ograniczone a produkcyjne efekty tych inwestycji pojawią się z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, można oczekiwać ograniczenia wkładu przyrostu zapasów do dynamiki PKB w IV kw. Jest to zgodne z naszym scenariuszem lekkiego spowolnienia wzrostu PKB w IV kw. do 4,2% r/r wobec 4,5% w III kw.

Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku