Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w styczniu do 54,8 pkt. z 54,3 pkt. w grudniu ub. r., kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (53,7 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,0 pkt.). Odnotowana w styczniu poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie miała szeroki zakres - była ona wynikiem zwiększenia wkładów czterech z pięciu składowych indeksu (dotyczących nowych zamówień, bieżącej produkcji, zapasów pozycji zakupionych oraz czasu dostaw).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost składowej dotyczącej bieżącej produkcji z 56,9 pkt. w grudniu ub. r. do 58,2 pkt. w styczniu (najwyższy poziom od lutego 2014 r.). Przyspieszenie produkcji wynikało z nasilonego napływu zamówień, w tym w szczególności zwiększonego popytu zagranicznego (najwyższy poziom składowej dotyczącej nowych zamówień eksportowych od lutego 2014 r.). Wyniki badań koniunktury stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu (7,6% r/r wobec 2,3% w grudniu).

Przyspieszenie produkcji przyczyniło się do wzmożonej aktywności zakupowej przedsiębiorstw - zapasy pozycji zakupionych zwiększyły się w styczniu br. w najwyższym tempie od lipca 1998 r. Uważamy, że wyraźny przyrost zapasów materiałów przy jednoczesnym silnym napływie nowych zamówień i tylko nieznacznym zmniejszeniu zaległości produkcyjnych jest optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie. Taką ocenę potwierdza również nowy (został on dziś upubliczniony po raz pierwszy) wskaźnik przyszłej produkcji - zwiększył się on w styczniu do najwyższego poziomu od kwietnia 2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie przyszłej produkcji m.in. inwestycjami w zdolności produkcyjne.

Co więcej, poprawa sytuacji w przetwórstwie miała szeroki zakres geograficzny - w styczniu odnotowaliśmy wysokie wskaźniki PMI nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Węgrzech, Niemczech i w strefie euro. Wyniki badań koniunktury wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z ożywieniem w światowym handlu. Uważamy, że przyczyni się ono do przyspieszenia polskiego eksportu (por. MAKROmapa z 30.01.2017). Wartość polskiego indeksu PMI w styczniu ukształtowała się powyżej średniego poziomu z IV kw. ub. r. (52,1 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki PKB w I kw. na poziomie z IV kw. ub. r. (2,6% r/r). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze, lepsze od oczekiwań dane o styczniowym indeksie PMI dla polskiego przetwórstwa są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku