Komunikat po posiedzeniu RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". Podobnie jak w marcu Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury (...) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone".

Nuda w polityce pieniężnej

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że odnotowany w marcu spadek inflacji stanowi wsparcie dla scenariusza jej relatywnej stabilizacji w kolejnych miesiącach. Obecny na konferencji członek Rady, R. Sura wyraził podobne stanowisko, mówiąc iż jego zdaniem roczne tempo wzrostu cen nie przekroczy 2% na koniec br. Prezes NBP zaznaczył, że obserwowane w ostatnich tygodniach umocnienie złotego oddziałuje antyinflacyjnie. Powtórzył on również swoje stanowisko sprzed miesiąca, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną prawdopodobnie utrzymane na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. Ponownie zaakcentował on, iż "nie widzi zagrożenia" w utrzymywaniu przez RPP ujemnych realnych stóp procentowych. A. Glapiński zaznaczył, że Brexit będzie miał niewielki wpływ na polską gospodarkę. Podobne stanowisko wyraził również obecny na konferencji członek RPP J. Kropiwnicki. Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazują, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po marcowym posiedzeniu.

Podwyżki stóp dopiero pod koniec 2018 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Oczekujemy, że tempo wzrostu cen osiągnęło maksimum lokalne w I kw. br. i w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać do 1,7% w IV kw. Prognozujemy, że średniorocznie w całym 2017 r. inflacja ukształtuje się na poziomie 1,8% r/r i obniży się do 1,5% w 2018 r. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Uważamy, że opublikowana w listopadzie 2018 r. projekcja inflacji NBP wskaże na wzrost prawdopodobieństwa przekroczenia celu inflacyjnego w 2019 r., co skłoni członków Rady do podwyżki stóp procentowych do 1,75%.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku