Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w maju zmniejszyła się do 1,9% r/r wobec 2,0% w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym konsensusowi rynkowemu oraz poniżej naszej prognozy (2,0%).

Niższa dynamika cen paliw obniżyła inflację

Spadek inflacji (o 0,3 pp.) wynikał z niższego tempa wzrostu cen paliw, które zmniejszyło się w maju do 7,6% r/r wobec 14,4% w kwietniu. Jego obniżenie było związane z efektami wysokiej bazy sprzed roku, a także spadkiem cen paliw w ujęciu miesięcznym w maju br. (-2,0% m/m). Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 0,8% r/r w maju wobec 0,9% w kwietniu. Na jej spadek złożyły się niższa dynamika cen w kategorii "zdrowie” (0,2% r/r w maju wobec 1,2% w kwietniu) oraz wyższa dynamika cen w kategorii "łączność" (1,7% r/r wobec -0,7%). W kierunku wzrostu inflacji (o 0,2 pp.) oddziaływało natomiast zwiększenie dynamiki cen żywności. Wynikało ono w znacznym stopniu z wyższego tempa wzrostu cen owoców, będącego efektem wiosennych przymrozków.

Stabilizacja inflacji w kolejnych miesiącach

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w kolejnych dwóch kwartałach średnia inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Nasz szczegółowy scenariusz inflacji w Polsce w latach 2017-2018 został przedstawiony w dzisiejszej MAKROmapie.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku