Inflacja przebiła dolną granicę odchyleń od celu

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 1,8% r/r wobec 0,8% w grudniu ub. r., kształtując się tym samym powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Szeroki zakres wzrostu cen

Wzrost inflacji (o ok. 0,4 pkt. proc.) wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w styczniu do 16,2% r/r wobec 8,9% w grudniu ub. r., co w znacznym stopniu wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku. Dodatni wpływ na inflację (ok. 0,3 pkt. proc.) miało również wyższe tempo wzrostu cen nośników energii, które zgodnie z naszym szacunkiem zwiększyło się w styczniu do 1,1% r/r wobec -1,6% w grudniu. Jego zwiększenie wynikało z wprowadzonych z początkiem br. podwyżek cen energii elektrycznej i usług dystrybucji oraz z efektu niskiej bazy będącego konsekwencją obniżki cen prądu i gazu w styczniu 2016 r. (por. MAKROpuls z 13.01.2016). W kierunku wzrostu inflacji (o ok. 0,2 pkt. proc) oddziaływała także wyższa dynamika cen żywności (3,3% r/r w styczniu wobec 2,5% w grudniu ub. r.). W naszej ocenie istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia tempa wzrostu cen w tej kategorii były wyższe ceny owoców i warzyw. Wynikały one naszym zdaniem z dużych strat mrozowych na południu Europy, które prowadziły do wzrostu cen warzyw i owoców importowanych. Do wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniła się także wyższa inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w styczniu 0,1% r/r wobec 0,0% w grudniu ub. r.

W kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się

Styczniowe dane o inflacji stanowią istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy inflacji w I kw. (1,5% r/r). Niemniej jednak w kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji wskaźnika CPI. Z jednej strony w kierunku wyższej inflacji oddziaływać będzie zwiększenie inflacji bazowej związane z umiarkowanym nasileniem presji płacowej oraz wtórnym wpływem obserwowanego wzrostu cen nośników energii na ceny dóbr konsumpcyjnych (w szczególności usług). Z drugiej strony stopniowo wygasające efekty niskiej bazy dla cen paliw będą ograniczać wzrost wskaźnika CPI.

Naszym zdaniem dzisiejsze wyższe od oczekiwań dane o inflacji są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku