Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w listopadzie do 0,0% r/r wobec -0,2% w październiku, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu.

Inflacja rośnie dzięki wyższym cenom żywności

W kierunku wzrostu inflacji (o 0,2 pkt. proc.) oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe (1,2% r/r w listopadzie wobec 0,4% w październiku). Przyspieszenie wzrostu cen w ujęciu rocznym miało miejsce m.in. w sekcjach "mleko, sery, jaja", "mięso", "owoce", "warzywa" oraz "ryby i owoce morza". Szeroki zakres wzrostu cen żywności stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.12.2016). Do wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w listopadzie -0,1% r/r wobec -0,2% w październiku. Zgodnie z komunikatem GUS zwiększenie inflacji bazowej było częściowo związane z podwyżkami cen ubezpieczeń (wzrost o 1,4% m/m). W naszej ocenie wzrost cen ubezpieczeń jest w znacznym stopniu efektem podwyżek cen ubezpieczeń komunikacyjnych (OC). W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała natomiast niższa dynamika cen paliw (0,7% r/r w listopadzie wobec 1,8% w październiku).

Dodatnie tempo wzrostu cen już w grudniu

Prognozujemy, że w grudniu br. tempo wzrostu cen będzie dodatnie, a w całym 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Prognozujmy, że w I kw. 2017 r. inflacja zwiększy się do 1,5% r/r wobec 0,0% w IV kw. br. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen prądu i gazu w styczniu br.). W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji inflacji w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasające efekty niskiej bazy dla cen paliw będą ograniczać wzrost wskaźnika CPI. W I poł. 2017 r. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływało również zwiększenie dynamiki cen żywności związane z kontynuacją wzrostowej fazy cyklu na rynku wieprzowiny oraz mleka. Istotnym czynnikiem ryzyka w horyzoncie prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku (por. MAKROmapa z 12.12.2016).

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS oraz konsensusem rynkowym, dane o inflacji są w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku