Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 51,5 pkt. w sierpniu z 50,3 pkt. w lipcu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i znacząco powyżej konsensusu (50,9 pkt.). Odnotowana w sierpniu poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie była głównie wynikiem zwiększenia składowych dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Łącznie oddziaływały one w kierunku wzrostu indeksu PMI o 1,1 pkt.

Struktura sierpniowego wskaźnika PMI potwierdza naszą ocenę sprzed miesiąca, zgodnie z którą przyczyną silnego pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie w lipcu były przerwy urlopowe w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji i przyjmowania zamówień w branży motoryzacyjnej w lipcu. Wznowienie pracy w fabrykach w sierpniu doprowadziło do ponownego wzrostu tych składowych. Biorąc pod uwagę, że branża motoryzacyjna jest gałęzią przemysłu z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, wyjaśnia to również znaczący wzrost składowej dotyczącej nowych zamówień eksportowych (do najwyższego poziomu od marca 2016 r.). Silniejszy napływ zamówień z zagranicy był również w wspierany przez lekkie przyspieszenie tempa wzrostu bieżącej produkcji w przetwórstwie strefy euro sygnalizowane przez badania PMI (por. MAKROmapa z 29.08.2016). W połączeniu z silnym, pozytywnym efektem kalendarzowym stanowi to wsparcie dla naszej wyższej od konsensusu (5,0%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu (8,1% wobec -3,4% we lipcu).

Wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-sierpień (50,9 pkt.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (51,6 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane potwierdzają ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (3,7% r/r wobec 3,1% w II kw.), sygnalizowane już wcześniej przez strukturę wzrostu PKB w II kw. (por. MAKROpuls z 30.08.2016). Jednocześnie, biorąc pod uwagę odnotowaną w III kw. poprawę koniunktury w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz przyspieszenie napływu zamówień zza granicy w Polsce oczekujemy, że w III kw. (podobnie jak w II kw.) eksport będzie czynnikiem napędzającym krajowy wzrost gospodarczy. Nasze zrewidowane prognozy na lata 2016-2017 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku