W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dzisiaj poznamy strukturę wzrostu PKB w I kw.
  • W tym tygodniu EBC rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej
  • NBP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych
  • Mieszane wyniki badań koniunktury w Chinach
  • Zaskakujące pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku