W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Lekka poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie?
  • Dalszy spadek inflacji w strefie euro i USA
  • W czwartek poznamy finalne dane o PKB w IV kw. 2023 r
  • Zrewidowaliśmy naszą prognozę stóp procentowych
  • Rośnie pesymizm niemieckich firm
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku