W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Spadek inflacji w Polsce lekko negatywny dla złotego
  • Liczne publikacje z USA neutralne dla rynków finansowych
  • Silny wzrost salda na rachunku obrotów bieżących w Polsce
  • Coraz bliżej obniżek stóp procentowych w USA i strefie euro
  • Prognozy na lata 2024-2025
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku