W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Słabe dane z Niemiec dot. bilansu handlowego
  • Rośnie ryzyko wcześniejszych obniżek stóp procentowych w USA
  • Rozbieżne tendencje inflacyjne w krajach strefy euro
  • Dane o zatrudnieniu w USA znacząco powyżej oczekiwań
  • Wzrost PKB w strefie euro w I kw. wygląda pesymistycznie
  • Prognozy na lata 2024-2025
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku