W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP nie zmieni stóp procentowych
  • Dalszy spadek inflacji w strefie euro
  • Relatywnie dobre dane z rynku pracy w USA
  • Wyniki badań koniunktury w Chinach wyraźnie powyżej oczekiwań
  • Maleją marże w polskim przetwórstwie
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku