Czy Fed obniży stopy procentowe już w marcu 2024 r.?

W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Dane za listopad wskażą na kolejną nadwyżkę na polskim rachunku obrotów bieżących
  • Kolejny spadek zamówień w niemieckim przetwórstwie
  • Wyraźnie niższe od oczekiwań krajowe dane o inflacji
  • Wzrost inflacji w strefie euro wspierany przez efekty statystyczne
  • Czy Fed obniży stopy procentowe już w marcu 2024 r.?

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia