W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Publikacja krajowej produkcji przemysłowej będzie lekko pozytywna dla złotego
  • Realna dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce wciąż ujemna
  • Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność na rynkach finansowych
  • Wskaźniki PMI wskażą na nieznaczne pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • Wzrost PKB w Chinach w 2023 r. wyraźnie powyżej 5%
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku