W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wynik wyborów parlamentarnych w Polsce pozytywny dla PLN i rentowności obligacji
  • Krajowe dane o sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego
  • Presja inflacyjna w USA pozostaje silna
  • Pierwszy deficyt na rachunku obrotów bieżących w Polsce od grudnia 2022 r.
  • Zrewidowaliśmy naszą prognozę PKB oraz stóp procentowych w USA
  • Wzrost cen mieszkań przyspieszy w 2024 r.
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku