W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Fed i EBC podniosą stopy procentowe w tym tygodniu
  • Dane o PKB za 2022 r. potwierdzą spowolnienie w IV kw.
  • Lekkie pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Relatywnie dobre dane z rynku pracy w USA
  • W oczekiwaniu na szczyt inflacji w regionie
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku