W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej będą pozytywne dla złotego
  • Wskaźniki PMI wskażą na dalszą poprawę koniunktury w strefie euro
  • Spowolnienie w Chinach mniejsze od oczekiwań
  • Zrewidowaliśmy nasz scenariusz stóp procentowych w USA i prognozę kursu EURUSD
  • W 2023 r. eksport wzrośnie dzięki zagranicznym inwestycjom bezpośrednim
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku