W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Fed i EBC podniosły stopy procentowe
  • Kolejne dobre dane z amerykańskiego rynku pracy
  • Presja inflacyjna w strefie euro pozostaje silna
  • Pogorszenie koniunktury w chińskim przetwórstwie
  • Silny spadek aktywności w niemieckim przemyśle
  • Konferencja prezesa NBP w centrum uwagi
  • Szczyt procesów restrukturyzacyjnych w polskich firmach już za nami
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku