W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dalszy wzrost inflacji bazowej w USA
  • Rekordowa nadwyżka Polski w handlu towarami
  • Publikacje danych z Chin mogą osłabić złotego
  • Indeksy PMI wskażą na kontynuację poprawy koniunktury w strefie euro
  • Rozpoczęło się ożywienie gospodarcze w strefie euro
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku