W dzisiejszej MAKROmapie:

  • EBC utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych
  • Dalsza nieznaczna poprawa koniunktury w strefie euro
  • Kontynuacja spadku inflacji w USA
  • Wyraźne przyspieszenie krajowej produkcji budowlano-montażowej
  • Proinflacyjny kalendarz powyborczy?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku