W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dalszy spadek inflacji w Polsce i strefie euro w lipcu
  • Wskaźnik PMI wskaże na stabilizację koniunktury w krajowym przetwórstwie
  • Wciąż solidne dane z rynku pracy w USA
  • Dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed i EBC
  • Prognozy na lata 2023-2024

Kolejną MAKROmapę otrzymają Państwo w dn. 4.09.2023 r.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku