W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Fed nie zmieni stóp procentowych
  • Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi
  • Indeksy PMI potwierdzą utrzymywanie się tendencji recesyjnych w niemieckim przetwórstwie
  • Moody’s nie zmieni ratingu Polski ani jego perspektywy
  • Dane z Chin wskazują na pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego
  • Ostatnia podwyżka stóp procentowych w strefie euro
  • Jakie będą konsekwencje luźnej polityki fiskalnej w 2024 r.?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku