W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Publikacja danych o czerwcowej inflacji w Polsce lekko negatywna dla kursu złotego
  • Dalszy spadek inflacji w strefie euro i USA
  • Indeksy PMI wskazały na wyraźne pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • Inwestycje w OZE podbiją wzrost PKB, ale nie od razu
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku