W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Publikacja wstępnej inflacji w Polsce lekko negatywna dla złotego
  • W środę poznamy strukturę wzrostu PKB w I kw.
  • Dalszy spadek inflacji w strefie euro
  • Wskaźnik PMI wskaże na pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Dychotomiczny wzrost gospodarczy w strefie euro
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku