W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Publikacja krajowej inflacji lekko pozytywna dla kursu złotego
  • W czwartek poznamy strukturę wzrostu polskiego PKB w III kw.
  • Dalszy spadek inflacji bazowej w strefie euro i USA
  • Wskaźnik PMI wskaże na lekką poprawę koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Zrewidowaliśmy prognozę kursu złotego
  • Czy transformacja energetyczna wywoła boom inwestycyjny w 2025 r.?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku