W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Lekka poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie
  • We wtorek poznamy strukturę wzrostu PKB w IV kw.
  • Dalszy spadek presji inflacyjnej w strefie euro
  • Czy napływ uchodźców z Ukrainy podbił konsumpcję w 2022 r.?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku