W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wstępne dane wskażą na przyspieszenie wzrostu PKB w I kw.
  • Publikacja krajowej produkcji przemysłowej będzie lekko pozytywna dla złotego
  • Dane z Chin poniżej oczekiwań rynkowych
  • Zrewidowaliśmy scenariusz stóp procentowych w strefie euro i USA
  • Wyższa inflacja wymaga większych podwyżek stóp procentowych przez RPP
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku