W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane o inflacji w Polsce i strefie euro centrum uwagi rynków
  • Publikacja indeksu PMI będzie lekko negatywna dla złotego
  • Dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • Słabszy złoty, wyższe stopy procentowe
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku