W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane o inflacji w Polsce i strefie euro lekko negatywne dla kursu złotego
  • W środę poznamy strukturę polskiego wzrostu gospodarczego w II kw.
  • Pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie w ślad za strefą euro
  • Słabnie popyt na dobra trwałego użytku
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku