W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźniki PMI wskażą na dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Spowolnienie krajowej produkcji przemysłowej w październiku
  • Dane o sprzedaży detalicznej w Polsce będą lekko negatywne dla złotego
  • Prognozowana inflacja w górę, oczekiwane stopy procentowe w dół
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku