W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP kontynuuje cykl zacieśniania polityki pieniężnej
  • Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Zrewidowaliśmy nasze prognozy inflacji i stóp procentowych
  • S&P utrzymał niezmieniony rating Polski i jego perspektywę
  • Polityka pieniężna Fed i EBC zwiększy presję na podwyżki stóp procentowych w Polsce
  • COVID Dashboard: Sytuacja epidemiczna w Niemczech pozostaje trudna
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku