W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Kontynuacja ożywienia na amerykańskim rynku pracy
  • Silny wzrost krajowej inflacji w kwietniu
  • Ograniczenia podażowe doskwierają przetwórstwu przemysłowemu
  • Prognozy na lata 2021-2022
  • COVID Dashboard: Tempo szczepień w UE wyraźnie przyspieszyło
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku