Popyt zagraniczny wspiera polskie przetwórstwo

W dzisiejszej MAKROmapie:

  • RPP nie zmieni stóp procentowych
  • Pogorszenie koniunktury w chińskim przetwórstwie
  • Lekki przyrost zatrudnienia w USA
  • Spadek PKB w strefie euro mniejszy od wcześniejszych oczekiwań
  • Popyt zagraniczny wspiera polskie przetwórstwo

Do dzisiejszej wiadomości dołączamy, po raz pierwszy, Dashboard dotyczący pandemii COVID-19. Dokument zawiera szczegółowe dane o przebiegu pandemii w Polsce, liczbie nowych przypadków COVID-19 i liczbie rozdysponowanych dawek szczepionek w wybranych krajach. Dashboard będzie przez nas aktualizowany z częstotliwością tygodniową i rozsyłany razem z poniedziałkową MAKROmapą.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia