W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Posiedzenie Fed kluczowe dla rynków finansowych
  • Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej neutralne dla złotego i rentowności obligacji
  • Indeksy PMI wskażą na stabilizację koniunktury w strefie euro
  • Pierwszy deficyt na polskim rachunku obrotów bieżących od 2019 r.
  • Zrewidowaliśmy ścieżkę wzrostu PKB w Chinach
  • Krótkookresowe perspektywy polskiej branży motoryzacyjnej pozostają dobre
  • COVID Dashboard: IV fala pandemii wygasa w Europie Zachodniej i wzbiera w Europie Środkowo-Wschodniej
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku