W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Posiedzenie RPP pod znakiem interwencji walutowych
  • Publikacja pełnego wywiadu z prezesem NBP zmieniła wydźwięk jego wcześniejszych fragmentów
  • Znaczący spadek inflacji w Polsce
  • Jak silny będzie efekt odłożonego popytu w 2021 r.?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku