W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Ceny paliw podbiją marcową inflację w Polsce i strefie euro
  • Poprawa koniunktury w polskim i chińskim przetwórstwie
  • Publikacja danych z rynku pracy w USA negatywna dla złotego
  • Standard & Poor’s utrzyma niezmieniony rating Polski
  • Zrewidowaliśmy ścieżkę PKB w 2021 r.
  • Dynamika inwestycji firm 50+ w IV kw. wciąż ujemna
  • Inflacja w 2021 r. przekroczy 3%
  • COVID Dashboard: Silny wzrost liczby zakażeń na Węgrzech mimo postępującego programu szczepień
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku