W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Stopniowa poprawa na rynku pracy w USA
  • Czerwcowa inflacja lekko negatywna dla kursu złotego
  • Kolejny wysoki odczyt polskiego indeksu PMI
  • Czy bariery podażowe w niemieckim przetwórstwie zaczynają słabnąć?
  • Zrewidowaliśmy prognozę kursu złotego
  • Czy słabnące oczekiwania inflacyjne pociągną inflację w dół?
  • COVID Dashboard: Wyraźne wyhamowanie tempa szczepień w UE
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku