W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane o PKB w strefie euro pozytywne dla złotego
  • Konferencja EBC może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Spadek inflacji w Polsce lekko negatywny dla złotego
  • Wskaźniki PMI zasygnalizowały pogorszenie koniunktury w strefie euro
  • Zrewidowaliśmy prognozy na lata 2020 - 2021
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku